Bản mobile
APP
 
 

Chia sẻ
Phản hồi
Bóng đá> VĐQG Trung Quốc>

Zhejiang Pro vs Tianjin Tigers

VĐQG Trung Quốc
Zhejiang Pro
Zhejiang Pro
2
Hết
(0-1,2-0)
1
Tianjin Tigers
Tianjin Tigers
Zhejiang Pro 4-2-3-1 Đội hình 4-2-3-1 Tianjin Tigers
 • Zhao Bo
 • Tên: Zhao Bo
 • Ngày sinh: 17/09/1993
 • Chiều cao: 189(CM)
 • Giá trị: 0.12(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
Cầu thủ rời sân
 • Yue Xin
 • Tên: Yue Xin
 • Ngày sinh: 10/11/1995
 • Chiều cao: 180(CM)
 • Giá trị: 0.38(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
Cầu thủ rời sân
 • Lucas Possignolo
 • Tên: Lucas Possignolo
 • Ngày sinh: 11/05/1994
 • Chiều cao: 188(CM)
 • Giá trị: 0.8(triệu)
 • Quốc tịch: Brazil
 • Sun Zheng Ao
 • Tên: Sun Zheng Ao
 • Ngày sinh: 08/03/1994
 • Chiều cao: 183(CM)
 • Giá trị: 0.2(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
 • Dong Yu
 • Tên: Dong Yu
 • Ngày sinh: 15/07/1994
 • Chiều cao: 180(CM)
 • Giá trị: 0.22(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
 • Alexander Ndoumbou
 • Tên: Alexander Ndoumbou
 • Ngày sinh: 04/01/1992
 • Chiều cao: 178(CM)
 • Giá trị: 0.22(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
 • Li Tixiang
 • Tên: Li Tixiang
 • Ngày sinh: 01/09/1989
 • Chiều cao: 182(CM)
 • Giá trị: 0.12(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
Kiến tạo
 • Jean Evrard Kouassi
 • Tên: Jean Evrard Kouassi
 • Ngày sinh: 25/09/1994
 • Chiều cao: 180(CM)
 • Giá trị: 2.7(triệu)
 • Quốc tịch: Bờ Biển Ngà
Cầu thủ rời sân
 • Junsheng Yao
 • Tên: Junsheng Yao
 • Ngày sinh: 29/10/1995
 • Chiều cao: 172(CM)
 • Giá trị: 0.2(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
Cầu thủ rời sânCầu thủ xuất sắc nhất
 • Gao Di
 • Tên: Gao Di
 • Ngày sinh: 06/01/1990
 • Chiều cao: 179(CM)
 • Giá trị: 0.05(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
Bàn thắngThẻ vàngVideo hỗ trợ trọng tài
 • Leonardo Nascimento Lopes de Souza
 • Tên: Leonardo Nascimento Lopes de Souza
 • Ngày sinh: 28/05/1997
 • Chiều cao: 180(CM)
 • Giá trị: 3(triệu)
 • Quốc tịch: Brazil
Bàn thắngThẻ vàng
 • Robert Beric
 • Tên: Robert Beric
 • Ngày sinh: 17/06/1991
 • Chiều cao: 188(CM)
 • Giá trị: 0.9(triệu)
 • Quốc tịch: Slovenia
Cầu thủ rời sân
 • Farley Rosa
 • Tên: Farley Rosa
 • Ngày sinh: 14/01/1994
 • Chiều cao: 174(CM)
 • Giá trị: 0.65(triệu)
 • Quốc tịch: Brazil
Cầu thủ rời sân
 • Wang Qiuming
 • Tên: Wang Qiuming
 • Ngày sinh: 09/01/1993
 • Chiều cao: 173(CM)
 • Giá trị: 0.2(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
Kiến tạoCầu thủ rời sân
 • Ba Dun
 • Tên: Ba Dun
 • Ngày sinh: 16/09/1995
 • Chiều cao: 181(CM)
 • Giá trị: 0.22(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
 • Tian YiNong
 • Tên: Tian YiNong
 • Ngày sinh: 18/02/1991
 • Chiều cao: 181(CM)
 • Giá trị: 0.12(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
Cầu thủ rời sân
 • Francisco Merida Perez
 • Tên: Francisco Merida Perez
 • Ngày sinh: 04/03/1990
 • Chiều cao: 173(CM)
 • Giá trị: 0.8(triệu)
 • Quốc tịch: Tây Ban Nha
 • Ming Tian
 • Tên: Ming Tian
 • Ngày sinh: 08/04/1995
 • Chiều cao: 180(CM)
 • Giá trị: 0.12(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
 • Yang Fan
 • Tên: Yang Fan
 • Ngày sinh: 28/03/1996
 • Chiều cao: 180(CM)
 • Giá trị: 0.22(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
Thẻ vàng
 • David Andujar
 • Tên: David Andujar
 • Ngày sinh: 21/08/1991
 • Chiều cao: 189(CM)
 • Giá trị: 0.3(triệu)
 • Quốc tịch: Tây Ban Nha
 • Su Yuanjie
 • Tên: Su Yuanjie
 • Ngày sinh: 14/04/1995
 • Chiều cao: 179(CM)
 • Giá trị: 0.12(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
 • Xu Jiamin
 • Tên: Xu Jiamin
 • Ngày sinh: 11/04/1994
 • Chiều cao: 193(CM)
 • Giá trị: 0.12(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
68'
 • Haofan Liu
 • Tên: Haofan Liu
 • Ngày sinh: 23/10/2003
 • Chiều cao: 185(CM)
 • Giá trị: 0.08(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
69'84'
 • Franko Andrijasevic
 • Tên: Franko Andrijasevic
 • Ngày sinh: 22/06/1991
 • Chiều cao: 189(CM)
 • Giá trị: 1(triệu)
 • Quốc tịch: Croatia
70'69''
 • Nyasha Mushekwi
 • Tên: Nyasha Mushekwi
 • Ngày sinh: 21/08/1987
 • Chiều cao: 188(CM)
 • Giá trị: 0.3(triệu)
 • Quốc tịch: Zimbabwe
84'
 • Wang dongsheng
 • Tên: Wang dongsheng
 • Ngày sinh: 12/05/1997
 • Chiều cao: 174(CM)
 • Giá trị: 0.12(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
84'
 • Zhang Jiaqi
 • Tên: Zhang Jiaqi
 • Ngày sinh: 09/12/1991
 • Chiều cao: 191(CM)
 • Giá trị: 0.25(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
 • Lai Jinfeng
 • Tên: Lai Jinfeng
 • Ngày sinh: 31/12/1997
 • Chiều cao: 188(CM)
 • Giá trị: 0.05(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
 • Chang Wang
 • Tên: Chang Wang
 • Ngày sinh: 23/01/1993
 • Chiều cao: 189(CM)
 • Giá trị: 0.12(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
 • Daoxin Ye
 • Tên: Daoxin Ye
 • Ngày sinh: 03/11/2005
 • Chiều cao: -
 • Giá trị: -
 • Quốc tịch: Trung Quốc
 • Ji Shengpan
 • Tên: Ji Shengpan
 • Ngày sinh: 08/11/1999
 • Chiều cao: 178(CM)
 • Giá trị: 0.1(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
 • Jie Yin
 • Tên: Jie Yin
 • Ngày sinh: 25/09/2001
 • Chiều cao: 178(CM)
 • Giá trị: -
 • Quốc tịch: Trung Quốc
 • Ablikim Abdusalam
 • Tên: Ablikim Abdusalam
 • Ngày sinh: 05/01/2003
 • Chiều cao: 175(CM)
 • Giá trị: 0.08(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
 • Gu Bin
 • Tên: Gu Bin
 • Ngày sinh: 10/11/1991
 • Chiều cao: 173(CM)
 • Giá trị: 0.15(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
Dự bị
69'61'
 • Gao Huaze
 • Tên: Gao Huaze
 • Ngày sinh: 20/10/1997
 • Chiều cao: 175(CM)
 • Giá trị: 0.12(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
62'
 • Chang Feiya
 • Tên: Chang Feiya
 • Ngày sinh: 03/02/1993
 • Chiều cao: 180(CM)
 • Giá trị: 0.1(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
62'
 • Zhao Yingjie
 • Tên: Zhao Yingjie
 • Ngày sinh: 02/08/1992
 • Chiều cao: 183(CM)
 • Giá trị: 0.1(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
69'
 • Peng fei Han
 • Tên: Peng fei Han
 • Ngày sinh: 28/04/1993
 • Chiều cao: 187(CM)
 • Giá trị: 0.1(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
77'
 • Xie Weijun
 • Tên: Xie Weijun
 • Ngày sinh: 14/11/1997
 • Chiều cao: 190(CM)
 • Giá trị: 0.3(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
 • Fang Jingqi
 • Tên: Fang Jingqi
 • Ngày sinh: 17/01/1993
 • Chiều cao: 188(CM)
 • Giá trị: 0.12(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
 • Yu Yang
 • Tên: Yu Yang
 • Ngày sinh: 06/08/1989
 • Chiều cao: 186(CM)
 • Giá trị: 0.1(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
 • Wang Jianan
 • Tên: Wang Jianan
 • Ngày sinh: 31/05/1993
 • Chiều cao: 180(CM)
 • Giá trị: 0.1(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
 • Yumiao Qian
 • Tên: Yumiao Qian
 • Ngày sinh: 07/02/1998
 • Chiều cao: 180(CM)
 • Giá trị: 0.1(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
 • Guo Hao
 • Tên: Guo Hao
 • Ngày sinh: 14/01/1993
 • Chiều cao: 173(CM)
 • Giá trị: 0.1(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
 • Shi Yan
 • Tên: Shi Yan
 • Ngày sinh: 30/05/2002
 • Chiều cao: 170(CM)
 • Giá trị: 0.1(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
 • Leng Jixuan
 • Tên: Leng Jixuan
 • Ngày sinh: 30/04/2001
 • Chiều cao: 182(CM)
 • Giá trị: 0.03(triệu)
 • Quốc tịch: Trung Quốc
Dự bị
Bàn thắngBàn thắng
Ghi bàn phạt đềnGhi bàn phạt đền
Bàn phản lưới nhàBàn phản lưới nhà
Kiến tạoKiến tạo
Thẻ vàngThẻ vàng
Thẻ đỏThẻ đỏ
Thẻ vàng thứ haiThẻ vàng thứ hai
Ghi dấuGhi dấu
Thay ngườiThay người
Cầu thủ dự bị vào sânCầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sânCầu thủ rời sân
Phạt đền thất bạiPhạt đền thất bại
Video hỗ trợ trọng tàiVideo hỗ trợ trọng tài
Phá phạt đềnPhá phạt đền
Sút cột cầu mônSút cột cầu môn
Cầu thủ xuất sắc nhấtCầu thủ xuất sắc nhất
Phạt đền vì phạm lỗiPhạt đền vì phạm lỗi
Mất bàn thắng vì sai lầmMất bàn thắng vì sai lầm
Cản phá trước khung thànhCản phá trước khung thành
Cầu thủ phòng ngự cuối cùngCầu thủ phòng ngự cuối cùng
Rê bóng cuối cùngRê bóng cuối cùng

Thống kê kỹ thuật

 • 6 Phạt góc 5
 • 3 Phạt góc (HT) 4
 • 1 Thẻ vàng 2
 • 15 Sút bóng 7
 • 5 Sút cầu môn 2
 • 99 Tấn công 61
 • 47 Tấn công nguy hiểm 34
 • 5 Sút ngoài cầu môn 5
 • 5 Cản bóng 0
 • 62% TL kiểm soát bóng 38%
 • 61% TL kiểm soát bóng(HT) 39%
 • 405 Chuyền bóng 242
 • 13 Phạm lỗi 11
 • 3 Việt vị 4
 • 13 Đánh đầu thành công 10
 • 1 Cứu thua 3
 • 9 Tắc bóng 16
 • 5 Số lần thay người 5
 • 13 Rê bóng 8
 • 1 Sút trúng cột dọc 0
 • 9 Tắc bóng thành công 17
 • 6 Cắt bóng 11
 • 1 Kiến tạo 1

Dữ liệu đội bóng

Chủ 3 trận gần nhất Khách Chủ 10 trận gần nhất Khách
1 Bàn thắng 1.3 2.2 Bàn thắng 1.5
1.7 Bàn thua 1 1.3 Bàn thua 1
15 Sút cầu môn(OT) 10.3 10.5 Sút cầu môn(OT) 9.1
6 Phạt góc 9.3 4.5 Phạt góc 5.1
2 Thẻ vàng 2.3 1.8 Thẻ vàng 2
15.3 Phạm lỗi 10 12.8 Phạm lỗi 11.8
59.7% Kiểm soát bóng 59.3% 58.2% Kiểm soát bóng 54%
Zhejiang ProTỷ lệ ghi/mất bàn thắngTianjin Tigers
 • 30 trận gần nhất
 • 50 trận gần nhất
 • Ghi bàn
 • Mất bàn
 • 8
1~15
 • 21
 • 8
1~15
 • 20
 • 16
16~30
 • 7
 • 17
16~30
 • 17
 • 20
31~45
 • 15
 • 14
31~45
 • 27
 • 18
46~60
 • 13
 • 20
46~60
 • 13
 • 21
61~75
 • 19
 • 11
61~75
 • 3
 • 15
76~90
 • 21
 • 28
76~90
 • 17

Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)

Zhejiang Pro ( 50 Trận) Tianjin Tigers ( 50 Trận)
Chủ Khách Chủ Khách
HT-T / FT-T 9 5 6 5
HT-H / FT-T 5 3 4 2
HT-B / FT-T 0 1 0 3
HT-T / FT-H 2 3 0 1
HT-H / FT-H 1 5 5 5
HT-B / FT-B 1 3 4 2
HT-T / FT-B 0 0 1 0
HT-H / FT-B 3 1 5 4
HT-B / FT-B 3 5 0 3
Cập nhật
Bongdalu8.com
FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
Copyright © 2024 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
Bongdalu8.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
Nói chung, bongdalu8.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.